ODBORNÝ SEMINÁŘ 19. února 2019 BENCHMARKING ÚDRŽBY

Je Vaší pracovní náplní řízení údržby? Chcete zlepšit výkonnost firmy v oblasti údržby a odhalit silné a slabé stránky v údržbářských procesech?

Poradí Vám náš odborný seminář BENCHMARKING jako UNIKÁTNÍ nástroj v řízení ÚDRŽBY

Kdy: v úterý 19. února 2019 od 10.00 do 12.30h
Místo konání: sídlo společnosti dataPartner, Senovážné nám. 241/15, 370 01 České Budějovice
Vstup: ZDARMA, nutná REGISTRACE na obchod@datapartner.cz kvůli omezenému počtu míst

Pořádá společnost dataPartner s.r.o. ve spolupráci s doc. Ing. Zdeňkem Alešem, Phd.Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

 

STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ UNIKÁTNÍHO PROJEKTU BENCHMARKING ÚDRŽBY a poznejte skutečný stav výkonnosti své údržby oproti českému standardu. 

REGISTRUJTE se na www.benchmarkingudrzby.cz/aplikace/register 

Nebo kontaktujte naše obchodní oddělení: +420 380 420 140obchod@datapartner.cz

Více o projektu na www.benchmarkingudrzby.cz

Benchmarking jako účinný nástroj zlepšování managementu údržby

Na projektu, který naplňuje požadavky výzvy Průmysl 4.0, se podílejí přední odborníci z České zemědělské univerzity v Praze, Technické fakulty společně s vývojářským týmem společnosti NUMERICA.

Systém ŘÍZENÍ ÚDRŽBY s UNIKÁTNÍ nadstavbou BENCHMARKINGU nabízí společnosti dataPartner.

 

11. 01. 2019