BENCHMARKING ÚDRŽBY

Představujeme vám BENCHMARKING ÚDRŽBY - unikátní doplněk moderního řízení údržby. Jde o velmi účinný nástroj pro zlepšení procesů spojených s údržbou zařízení. Představuje průběžné sledování postupů a jejich parametrů proti nejsilnějším konkurentům nebo vedoucím společnostem v oboru.

Benchmarking údržby se zaměřuje se na neustálé zlepšování jakéhokoli daného podnikatelského procesu tím, že využívá špičkové přístupy a zjišťuje, studuje a zavádí osvědčené postupy a poskytuje tak největší příležitost k získání strategické provozní a finanční výhody. Více si můžete přečíst v článku v časopise IT Systems 5/2018 zde.

Benchmarking je bezesporu unikátním projektem, díky kterému může výroba získat přehled o skutečném stavu výkonnosti údržbářských procesů ve srovnání s velkými korporacemi na českém trhu. Výsledky měření výkonnosti údržby mohou výrazně přispět k posílení konkurenční výhody výrobní organizace, přičemž vstupní investice do projektu benchmarkingu je pro respondenta v tuto chvíli nulová. Velmi uvítáme váš zájem zapojit se do projektu benchmarkingu. Registrujte se na adrese www.benchmarkingudrzby.cz/aplikace/register.

Projekt podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci programu TRIO II. výzva na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jako „Informační systém řízení údržby s nadstavbou benchmarkingu a s přihlédnutím k výzvě Průmysl 4.0, pod číslem Fv20286. Na projektu se podílejí přední odborníci z České zemědělské univerzity v Praze, Technické fakulty společně s vývojářským týmem společnosti NUMERICA, s. r. o. z Českých Budějovic. Do poloviny roku 2020 bude probíhat realizace vývoje specializovaného softwaru, který vedle základních funkcí řízení údržby bude podporovat prediktivní údržbu při využití pokročilých metod analýzy dat a pomůže tak správně optimalizovat procesy údržby. 

14. 08. 2018