Poděkování za návštěvu veletrhu MSV 2023 v Brně

Máte zájem o podrobnější prezentaci produktů? Neváhejte nás kontaktovat.

E-mail: obchod@datapartner.cz

Tel.: +420 380 420 140

GSM: +420 724 257 799
dataPartner stánek na MSV Digitální továrna

Na veletrhu jsme Vám představili výrobní modulární informační systém MES PATRIOT® pro efektivní řízení výroby, který pokrývá veškeré požadavky výrobních procesů napříč továrnou: plánování, sledování výroby včetně vytíženosti strojů OEE a prostojů, traceabilitu, sběr dat, systém rychlé reakce FRS, vizualizace, genealogie výroby, řízení údržby, monitoring výrobních center (aktuální spotřeba energíí, energetický dispečink) a řízení svařovacích procesů.

Podělili jsme se s vámi o praktické zkušenosti, doporučení a koncepci postupné implementace (moduly mohou pracovat samostatně). Výhodné je, že systém může být napojen na vaše stávající podnikové systémy (např. ERP).

Rozhodně nelze v podniku podceňovat ani samotnou údržbu. Řízení údržby PATRIOT® 3.0 zahrnuje přes 20 let zkušeností s vývojem, implementacemi a podporou zákazníků a zajišťuje všechny základní potřeby pro efektivní správu výrobních prostředků (movitý i nemovitý majetek, jednotlivé stroje a výrobní zařízení až po jednotlivé díly). Požadavky na údržbu se zadávají ručně, mohou být generovány automaticky na základě sledování aktuálního stavu údajů ze SCADA systému nebo mohou vznikat na základě specifických požadavků z FRS. Systém řízení údržby PATRIOT® 3.0 podporuje obnovu objektů s užitím všech strategií údržby:

korektivní (po poruše), preventivní (periodická), prediktivní (předpovídaná) a diagnostické (podle technického stavu).

NOVINKOU je technologie on-line detekce skrytých poruch metodou „Learning Entropy“ s využitím strojového učení a dekompozicí signálů.

dP stánek MSV 2023 Digitální továrna

Poznali jste otevřenou softwarovou platformu KINGSTAR vhodnou pro ŘÍZENÍ MODULÁRNÍCH STROJŮ. KINGSTAR poskytuje možnost volby hardwaru z široké palety různých výrobců, což výrazně eliminuje jeho současnou nedostupnost a snižuje cenu řešení. Další výzvou, kterou KINGSTAR řeší, je výborná podpora tvorby flexibilních ovladačů pro modulární stroje, fenoménu dnešní doby, kdy se vyžaduje vysoká variabilita výroby v mnoha menších sériích různě modifikovaných výrobků.

dP stánek MSV 2023 Digitální továrna KINGSTAR

Těšíme se s vámi na další setkání, ať už osobní nebo při prezentacích on-line!

Tým dataPartner s.r.o.

21. 03. 2024