Informační systém pro řízení údržby

Společnost NUMERICA se koncentruje na vývoj, produkci a podporu finálních produktů z oblasti IT, určených k implementaci u koncového zákazníka systémovými integrátory. Díky tomu může věnovat vlastnímu vývoji a podpoře produktů maximální pozornost a z hlediska úspěšného dosažení a udržení vrcholných technických parametrů je to nejlepší možná strategie. Distribucí se zabývají obchodní partneři, kteří dodávají komplexní řešení koncovým zákazníkům jako integrátoři systémových řešení (ERP, výrobní informační systémy, výrobci strojů atd.). Významným partnerem a systémovým integrátorem je například společnost dataPartner s.r.o.

Informační systém pro řízení údržby

V roce 2016 získala společnost NUMERICA od tvůrce informačního systému pro řízení údržby původní systém PATRIOT. Ten byl tehdy již více než 15 let na trhu, takže se jednalo vyzrálý produkt. Jeho koncepce však byla zastaralá, a proto byl s využitím nových poznatků a technologií zcela přepracován.

Ve spolupráci se specialisty na údržbu z České zemědělské univerzity v PrazeTechnické fakulty, Katedry jakosti a spolehlivosti strojů a z České společnosti pro údržbu (profesní sdružení odborníků z oblasti péče o hmotný majetek) vznikl nový Informační systém pro řízení údržby Patriot® 3.0. Ten spadá do skupiny systémů označovaných jako CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) nebo EAMS (Enterprise Asset Management Systems).

Ze svého předchůdce převzal pro zapracování bohaté zkušenosti týkající se specifických požadavků a potřeb uživatelů z řad pracovníků údržby. Vedle dosud běžných „lineárních“ způsobů pro sledování stavu základních prostředků a hmotného majetku byly doplněny pokročilé metody analýzy, predikce a optimalizace v plánování údržby, včetně zapojení mobilních prostředků. Velmi důležitou roli také hraje dobře zpracované uživatelské rozhraní, ergonomie a intuitivní prostředí, které umožňuje pracovníkům na všech úrovních řízení a realizace údržby snadno provádět běžné úkony. Soubor uživatelských rozhraní je zpracovaný v jednotném duchu a umožňuje od jednoduchých obrazovek v terminálech údržby až k plánovacím formulářům snadné a překvapivě jednoduché intuitivní ovládání. Tato skutečnost u koncových zákazníků významně přispívá ke snazšímu zavádění systému PATRIOT 3.0 v praxi a k jeho akceptaci všemi pracovníky.

Systém řízení údržby PATRIOT® 3.0 podporuje obnovu objektů s užitím všech strategií údržby:

  • korektivní (po poruše) - rychlé odstranění poruchy, aby objekt mohl vykonávat požadovanou funkci.
  • preventivní (periodická, s předem stanovenými intervaly nebo počtem jednotek) bez předchozího zjišťování aktuálního stavu objektu
  • diagnostická (podle technického stavu) preventivní údržba, která vychází z monitorování výkonnosti a/nebo parametrů.
  • prediktivní (předpovídaná) prováděna na základě předpovědi odvozené z analýzy a vyhodnocení významných parametrů degradace objektu.

Systém řízení údržby se vyznačuje širokou modularitou, která jej umožňuje využívat jak v malých provozech, tak ve velkých průmyslových závodech. Umí vést kompletní evidenci a řídit údržbu budov, technologických celků, strojů i jednotlivých zařízení. Nabízí připravenou sadu reportů a také možnost si specifické reporty zákaznicky vytvářet. Manažer může mít na jedno kliknutí kdykoli aktuální přehled o provedených údržbách za poslední směnu, včetně například grafů o nákladovosti.

Informační systém pro řízení údržby PATRIOT® 3.0 nabízí společnost NUMERICA zejména systémovým integrátorům, pro zapracování do komplexního řešení MES, který implementují u svých zákazníků.

ČSPÚTechnická fakulta České zemědělské univerzity

 

Individuální karta pro objekt údržby

Objekt údržby

Report

Report

 

Video ŘÍZENÍ ÚDRŽBY PATRIOT